Oferta publică

Contract de ofertă publică

Dispoziții generale

1.1. Această ofertă este oferta oficială a site-ului Lacrafta.com.ua, denumit în continuare „Vânzătorul”, de a încheia Contractul de vânzare a bunurilor de la distanță, adică prin intermediul magazinului online, denumit în continuare „Acordul” ”, Și plasează Oferta Publică (oferta) pe site-ul oficial al Vânzătorului„ https://lacrafta.com.ua (în continuare - „Site-ul web”).

1.2. Momentul acceptării complete și necondiționate de către Cumpărător a ofertei (acceptării) Vânzătorului de a încheia un contract electronic pentru vânzarea de bunuri este considerat faptul că Cumpărătorul a plătit comanda în condițiile prezentului Acord, la momentul și la prețurile indicate pe site-ul Vânzătorului.

Concepte și definiții

2.1. În această ofertă, cu excepția cazului în care contextul prevede altfel, următorii termeni au următoarele semnificații:

* „Produs” - fișiere electronice, PDF, OBJ, SVG, JPEG, PNG;

* „Magazin online” - în conformitate cu Legea Ucrainei „Cu privire la comerțul electronic”, un mijloc de prezentare sau vânzare a unui produs, lucrare sau serviciu prin intermediul unei tranzacții electronice.

* „Vânzător” - o companie care vinde produse prezentate pe site.

* „Cumpărător” - o persoană care a încheiat un Acord cu Vânzătorul în condițiile stabilite mai jos.

* „Comandă” - selectarea articolelor individuale din lista de bunuri specificată de Cumpărător la plasarea unei comenzi și efectuarea plății.

Obiectul unui contract

3.1. Vânzătorul se obligă să transfere Bunurile în proprietatea Cumpărătorului, iar Cumpărătorul se angajează să plătească și să accepte Bunurile în conformitate cu termenii prezentului Acord.

Prezentul acord reglementează vânzarea de bunuri în magazinul online, inclusiv:

- selectarea voluntară de către Cumpărător a bunurilor din magazinul online;

- înregistrarea independentă de către Cumpărător a unei comenzi în magazinul online;

- plata de către Cumpărător a comenzii plasate în magazinul online;

- procesarea și livrarea comenzii către Cumpărător în proprietatea termenilor prezentului Acord.

Procedura de comandă

4.1. Cumpărătorul are dreptul să plaseze o comandă pentru orice produs prezentat pe site-ul magazinului online și disponibil.

4.2. Fiecare articol poate fi prezentat în comandă într-o singură copie.

Procedura de plată a comenzii

De Visa, MasterCard, Pay Pal

5.1. Plata se face în formă electronică în dolari americani, după care se oferă acces la fișierele descărcate.

5.2. Dacă nu se primesc fonduri, magazinul online își rezervă dreptul de a anula comanda.

Termeni de livrare a comenzii

6.1. Livrarea mărfurilor cumpărate din magazinul online se efectuează imediat după plată, cumpărătorul este furnizat cu un link de descărcare.

Drepturile și obligațiile părților:

7.1. Vânzătorul are dreptul:

- să suspende unilateral furnizarea de servicii în temeiul prezentului acord în cazul încălcării de către Cumpărător a termenilor acestui acord.

7.2. Cumpărătorul trebuie:

- plătiți în timp util și primiți comanda în condițiile prezentului acord.

7.3. Cumpărătorul are dreptul:

- plasează o comandă în magazinul online;

- să solicite Vânzătorului să îndeplinească termenii prezentului Acord.

Responsabilitatea părților

8.1. Părțile sunt responsabile pentru nerespectarea sau îndeplinirea necorespunzătoare a condițiilor prezentului acord, în modul prevăzut de prezentul acord și de legislația actuală a Ucrainei.

8.2. Vânzătorul nu este responsabil pentru:

- pentru conținutul și veridicitatea informațiilor furnizate de Cumpărător la efectuarea comenzii;

- pentru întârzieri și întreruperi în furnizarea Serviciilor (procesarea comenzilor și livrarea de bunuri) care apar din motive care nu depășesc sfera controlului său;

- pentru acțiuni ilegale ilegale efectuate de Cumpărător folosind acest acces la Internet;

- pentru transferul de către Cumpărător a identificatorilor de rețea - IP, adresă MAC, autentificare și parolă către terți;

8.3. Cumpărătorul, utilizând accesul la internet acordat acestuia, este răspunzător în mod independent de pagubele cauzate de acțiunile sale (personal, chiar dacă o altă persoană s-a aflat sub autentificarea sa) persoanelor sau proprietății acestora, persoanelor juridice, statului sau principiilor morale.

8.4. În caz de forță majoră, părțile sunt scutite de îndeplinirea condițiilor prezentului acord. Prin forță majoră în sensul prezentului acord se înțelege evenimente cu caracter extraordinar, neprevăzut, care exclud sau împiedică în mod obiectiv executarea acestui acord, a cărui întâmplare nu ar fi putut fi prevăzută și prevenită în mod rezonabil.

8.5. Părțile depun toate eforturile pentru a rezolva orice diferențe exclusiv prin negocieri.

Alte conditii

9.1. Magazinul online își rezervă dreptul de a modifica unilateral acest acord sub rezerva publicării prealabile pe https://lacrafta.com

9.2. Magazinul online a fost creat pentru a organiza o modalitate de vânzare de la distanță a mărfurilor pe internet.

9.3. Cumpărătorul este responsabil pentru acuratețea informațiilor specificate la plasarea comenzii. Mai mult, atunci când face o acceptare (plasarea unei comenzi și plata ulterioară a mărfurilor), Cumpărătorul oferă Vânzătorului consimțământul său necondiționat pentru colectarea, procesarea, stocarea, utilizarea datelor sale personale, în înțelegerea Legii Ucrainei „ Cu privire la protecția datelor cu caracter personal ”.

9.4. Plata de către Cumpărător a comenzii plasate în magazinul online înseamnă acordul total al Cumpărătorului cu condițiile contractului de vânzare (ofertă publică)

9.5. Data efectivă a acordului electronic între părți este data acceptării termenilor, în conformitate cu art. 11 din Legea Ucrainei privind comerțul electronic

9.6. Utilizarea resurselor magazinului online pentru a previzualiza produsul, precum și pentru a plasa o comandă pentru Cumpărător, este gratuită.

9.7. Informațiile furnizate de Cumpărător sunt confidențiale. Magazinul online folosește informații despre Cumpărător exclusiv în scopul procesării comenzii, trimiterii notificărilor Cumpărătorului, livrării de bunuri, efectuării de decontări etc.

Procedura de rambursare

10.1. Nu se fac rambursări dacă informațiile au fost descărcate de pe Lacrafta.com.

10.2. Clientul nu poate refuza să achiziționeze informații care au fost deja descărcate de pe Lacrafta.com.

10.3. Dacă, după descărcare, au fost identificate defectele tehnice ale fișierului descărcat care nu permit utilizarea acestuia, vă rugăm să ne informați despre acest lucru. Vom înlocui informațiile, iar în caz de imposibilitate de înlocuire, vom oferi un cupon pentru achiziția de pe site-ul web Lacrafta.com pentru aceeași sumă.

10.4 Vă rugăm să rețineți că dezavantajul tehnic nu este imposibilitatea de a deschide, de a salva sau de a copia fișiere pe dispozitive sau de a folosi software care nu acceptă acest format de fișier.

Derulaţi în sus